Wednesday, August 26, 2015

The End

Je mi líto, že Vám to musím oznámit, ale končím. Brzy začne škola a já si plně uvědomuji to, co znovu začne a také to, že nebudu mít čas na nic jiného než na učení, své koníčky a také na hodiny strávené v autě (ano, budu dělat řidičák). Tento rok mi ještě k tomu ubyde výtvarka a laborky, zato přibydou dva semináře - z matematiky a biologie. Bude pro mě těžké si na vše toto zvyknout. Ještě k tomu budu pracovat na odborné práci o motýlech a doufám, že se nám ji podaří prosadit (a třeba se i umístit).
 
Z toho jednoznačně vyplývá, že čas na tento blog, který jsem si opravdu zamilovala, nezbyde. Tak strašně bych chtěla, ale nechci se stresovat ještě tím, že musím přidat novinky a že to nestíhám apod. Affilates moc děkuji, byli jste skvělí a na Vaše blogy ráda čas od času zavítám.
 
Dále bych Vám všem chtěla nabídnout tuto doménu - tento blog. Kdyby někdo chtěl, tak mě kontaktujte na e-mailu psotovajana@seznam.cz.
 
Doufám, že všichni vkročíme tou správnou nohou do nového školního roku (pro některé i do jiné etapy našeho života). Všem Vám děkuji a doufám, že budete sledovat Scream Queens stejně jako já.
 
Pac a pusu,
Anask

Saturday, August 15, 2015

WWD: Skyler Samuels, Ryan Murphy’s New ‘Scream Queen’

 
Skyler was interviesed by WWD magazine and her story first appeared in the August 12, 2015 issue of WWD. 

It’s a thought that’s entered the minds of most pledging sorority girls in the midst of a grueling hazing season: “These girls are evil.” That’s the premise that Ryan Murphy expounded upon for his latest show “Scream Queens,” premiering on Sept. 22 on Fox. “I lived in a sorority house my sophomore year, I had 59 female roommates and learning to navigate the minefield of female politics — that’s a very real thing,” Skyler Samuels says. The 21-year-old star of the show is speaking to WWD on her way to LAX, heading back to the set in New Orleans. 
“I guess New Orleans is kind of home now, and it’s funny, it’s the first place I’ve ever had a proper place of my own. I didn’t think it would be New Orleans, but it’s definitely a pleasant surprise that it is,” she says. “It’s a very charismatic city. It’s got its own flavor, it’s a spooky city, which is so perfect for ‘Scream Queens.’”  
“American Horror Story” fans will have a sense of what to expect from “Scream Queens,” rife with Murphy’s signature brand of camp and flare for gore. The show centers around the “It” sorority on campus at Wallace University, Kappa Kappa Tau, haunted today by a crime committed some 20 years ago. The cast is stacked with Gen Z faves. Lea Michele, like Samuels, plays a Kappa hopeful, while Emma Roberts is the sorority’s sinister queen bee, trailed by a pair of acolytes, played by Abigail Breslin and Ariana Grande, who call themselves the “Chanels.” As pledge season goes on, so does the murder mystery: one cast member is killed off each episode.  
That said, “Queens” is fright-light. Similar to its predecessor, the show is a dark comedy; with the carnage punctuated by Millennial-friendly quips. Think “Mean Girls” meets “Scream.” “It’s definitely a comedy, it’s definitely a horror, crazy things are happening, but we’re also dealing with the very real truth that girls….They can be tough,” Samuels says. “The experience of dealing with very different types of girls, very different personalities, ambitions, knowing how to find a way to collectively get through the day and live together despite our differences — that is definitely the heart of the show.” 
 
• • •
 
 Skyler poskytla rozhovor časopisu WWD a její příběh se objevil v srpnovém vydání, které vyšlo 12. srpna po celých Spojených Státech.
 
Je to myšlenka, která vstoupila do mysli většiny dívek, které žijí v dívčích spolcích, ve středu zničující přeěžující sezóny:Tyto dívky jsou zlé.” To je předpoklad, který Ryan Murphy vypoveděl o jeho nejnovější show “Scream Queens,” která bude mít premiéru 22.září na stanici Fox. “Bydlela jsem v dívčím spolku ve druháku, měla jsem 59 ženských spolubydlících a musela jsem se naučit plavit se po minovém poli ženské politiky - to je velmi reálná věc,” říká Skyler Samuels. Jednadvacetiletá hvězda této show si promluvila s WWD na cestě po LAX, než se vydala zpět na natáčení do New Orleans.  
Myslím, že New Orleans je právě teď něco jako můj domov, je to legrační, protože je to první místo, které je moje vlastní. Nemyslela jsem si, že to bude New Orleans, ale je to určitě příjemné překvapení, že to New Orleans právě je,” říká. “Je to velmi charismatické město. svou vlastní vůni, je to strašidelné město, které je opravdu ideální pro 'Scream Queens '.”  
Fanoušci American Horror Story” vědí, co mohou očekávat od Scream Queens,”  pod které se podepsal Murphy, který si stojí za skvělým obsazením a tekoucí krví. Show se soustředí přesně na to” v dívčím spolku na univerzitě ve Wallace, Kappa Kappa Tau, kde byl spáchán strašidelný trestný čin před 20 lety. Obsazení je přeplněné oblíbenými  věcmi generace Z. Lea Michele, stejně jako Samuels, hraje Kappa naději, zatímco Emma Roberts je zlověstná včelí královna dívčího spolku, doprovázena párem pomocníků, které hrají Abigail Breslin a Ariana Grande, které si říkají “Chanels.” Můžeme slíbit, že sezóna bude pokračovat, stejně jako tajemné vraždy: jeden člen obsazení bude zabit každou epizodu.  
To znamená, že “Queens” jsou světlo hrůzy. Podobně jako jejich předchůdce, show bude černá komedie; s krveprolitím přerušovaným vtipky tohoto milénia. Zamyslete se, “Mean Girls” znamená “Scream”. “Určitě je to komedie, je to určitě horor, dějí se tam šílené věci, ale také se zabýváme skutečnou pradou, že dívky... Mohou být tvrdé (přísné),” říká Samuels. “Zkušenost se vypořádat s velmi rozdílnými typy dívek, velmi odlišnými osobnostmi, ambicemi; vědět, jak najít způsob, jak kolektivně přežít den a žít spolu i přes naše rozdíly - to je určitě srdce show.”
 
Vzkaz pro affs: Stále platí hiatus, až do  21.8. 2015. Jsem jen na dva dny doma.

Friday, August 14, 2015

WWD Portraits & Elle US

 
Skyler has done an interview for WWD magazine (I will post the interview tomorrow). Also she's going to appear in the September issue of Elle US.
 
• • •
 
Skyler poskytla rozhovor časopisu WWD (pokusím se ho zítra přidat). Také se objeví v zářiovém vydání amerického Elle.
 
001~22.jpg     002~15.jpg         
 
001.png              
 
GALLERY LINKS:
Photoshoots > 2015 > WWD Portraits
Photoshoots > 2015 > Elle US


New Scream Queens Promo

 
Coming up on September 22 (the release date of Scream Queens), so there are a lot of promo photos and information about this series. Ryan Murphy, the director, in an interview mentioned that the next series will survive only 4 characters. Hopefully it will be Grace, played by Skyler.
 
• • •
 
Blíží se 22. září (datum vydání Scream Queens) a tak také přibývají promo fotky a informace. Ryan Murphy, režisér, se v jednom rozhovoru zmínil, že do další série přežijí jen 4 postavy. Doufejme, že to bude Grace, kterou hraje právě Skyler.
 
001~21.jpg              
 
GALLERY LINK:
TV Series > Scream Queens > Season 1 > Promo 

2015 Summer TCA Tour & New Puppy

 
Skyler attended the 'Scream Queens' panel discussion at the FOX portion of the 2015 Summer TCA Tour at The Beverly Hilton Hotel on August 6, 2015 in Beverly Hills, California. She was wearing a Lorena Sarbu dress and an earrings by Stella Dot, that Lea Michele gave to her. She looked like a princess. Check ot the #FOXTCA GIF.
The cast of 'Scream Queens' was shooting a new photoshoot with Matt Sayles and here is the result.
And the last information is about Skyler's personal life. Skyle has adopted a puppy. His name is Matey. You can see the photo of him in Instagram edit.
 
• • •
 
Skyler se 6. srpna zúčastnila diskuzního panelu 'Scream Queens' v sekci televize FOX během 2015 Summer TCA Tour v The Beverly Hilton Hotel v Beverly Hills, Kalifornie. Měla na sobě krásné bílé šaty z dílny Loreny Sarbu a náušnice od Stelly Dot, které jí darovala kolegyně Lea Michele. Vypadala opravdu krásně, jako princezna. Podívejte se na #FOXTCA GIF.
Poté také celé obsazení 'Scream Queens' nafotilo malý photoshoot s Mattem Saylesem a tady máte výsledek.
Poslední informace je z osobního života Skyler. Skyler adoptovala nádherné štěně, které se jmenuje Matey. Fotku můžete vidět níže mezi fotkami z Instagramu.
 
001~18.jpg     002~13.jpg     003~11.jpg     004~8.jpg
 
001~19.jpg              
 
007~6.jpg      001~20.jpg     002~14.jpg     006~8.jpg
 
 
GALLERY LINKS:
Appearances > Events/Parties > 2015 > Scream Queens Panel At 2015 Summer TCA Tour (6.8.)
Miscellaneous > Instagram


Skyler's Character Grace From Scream Queens


Skyler Samuels Thrilled To Have Ariana Grande On ' Scream Queens'